Birlik Meclisinin Kuruluşu 

Birlik Meclisi; İl Özel İdaresinde Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı,  üye Belediyelerin Belediye Başkanları  ve üye Köylerin Muhtarlarından oluşur. İl Özel İdaresi,Belediye ve Köy İdarelerindeki görevleri sona erenlerin Birlik Meclis üyeliği de sona erer. 

Birlik Başkanı Birlik Meclisi’nin de Başkanı’dır.