Makaleler

Hava Durumu

Sitemiz 01.07.2010 tarihinden beri 698849 kez ziyaret edildi.

Birlik Meclisinin Kuruluşu 

Birlik Meclisi, üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçtikleri birer üyeden oluşur. Ayrıca üye mahalli idare meclisleri kendi üyeleri arasından Birlik Meclisi için birer yedek üye seçerler. Üye Mahalli İdarelerin Başkanları Birliğin doğal üyeleridir. İl Özel İdaresinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanı ve Köyler için de Muhtar Birlik Meclisinin doğal üyelerini oluşturur.Bunlar dışında doğal üye olmaz.Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir. 

Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Üye mahalli idarelerden herhangi birinin Birlik  Meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa ,Birlik Başkanı o mahalli idarenin yedek üyesini göreve çağırır. Çağrılacak üye kalmadığı takdirde üye mahalli idarelerin meclisleri,ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yaparlar.Birlik Meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asil ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

Belediye başkanlığı,muhtarlık,il genel meclisi ve belediye meclis üyelikleri ile köy ihtiyar meclisi üyeliğini kaybedenler,Birlik Meclis üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.İl Özel İdaresi,Belediye ve Köy İdarelerindeki görevleri sona erenlerin Birlik Meclis üyeliği de sona erer.  Birlik Meclis üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler,bir sonraki dönemde Birlik Meclis üyeliğine seçilemezler.

 Üye Mahalli İdareler, mahalli idare seçimlerini takip eden ilk meclis toplantısında Birik Meclisi için kendi meclis üyeleri arasından bir asıl ve bir yedek üye seçerler ve Birlik Başkanlığı’na bildirirler.

 Birlik Başkanı Birlik Meclisi’nin de Başkanı’dır.