DESİNATÖRLÜK EĞİTİM MERKEZİ

2005 yılında Birlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Halı Dokuma ve Desinatörlüğü Eğitim-Uygulama Merkezi" adlı proje Avrupa Birliği tarafından uygun bulunmuş ve finansmanı sağlanmıştır. Proje kapsamından Birlik Müdürlüğü bünyesinde "Desinatörlük Eğitim Merkezi" oluşturulmuştur. Desinatörlük Eğitim Merkezinde üniversitelerin halıcılık,kilimcilik,el sanatları,dokuma,güzel sanatlar gibi ilgili bölümlerinde okuyan veya mezun olan öğrencilere halı desinatörlüğü alanında eğitim verilmektedir.