BİRLİK MÜDÜRÜNÜN  GÖREVLERİ

 

Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin Başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik Müdürü  Birlik Personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir. Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne  devrettiğini bir yönerge ile belirler.