I  - BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN HAZIRLANIP -UYGULANAN AB PROJELERİ

1- Halı Dokuma ve Desinatörlüğü Eğitim - Uygulama Merkezi Projesi

2-  Mahalli İdarelerde Mesleki Eğitim Faaliyetleri  (MİME)

3- Tasarım ve Desinatörlük Eğitimi İşbirliği Ağları Projesi (TADESİ)

T.C. Mahalli İdareler Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği tarafından  2013 yılında Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı kapsamında  hazırlanan ve Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “Tasarım ve Desinatörlük Eğitimi İşbirliği Ağları” (TADESİprojesinin hareketlilik uygulaması sona erdiProje kapsamında Üniversitelerin ve Meslek Liselerinin Halıcılık, El Sanatları, Tasarım, Desinatörlük, Güzel Sanatlar bölümlerinden mezun olan veya desinatör/ tasarımcı olarak çalışan 30 katılımcı Letonya ve İsveç’te alanlarında staj yapmıştırProje hareketlilikleri  03-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Letonya’ya , 07-21 Eylül 2014 tarihlerinde ise İsveç’e yapılmıştır. Birlik Müdürü ve Proje Koordinatörü Bilgehan HARMANŞAH başkanlığında yapılan faaliyetlerde katılımcılar yurt dışı ortak kurumlarda eğitim almışlar,yeni farklı uygulamaları hem gözleyerek hem de uygulayarak bireysel ve kurumsal mesleki kapasitelerini geliştirmişlerdir.

 

 

 

III - ORTAK OLDUĞUMUZ  AB PROJELERİ

1- Mesleki Eğitimde Neredesiniz Projesi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Ortak Olunan Vetpro Projesi)

AB Projelerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Birimler - AB Proje Koordinatörlüğü Bölümünde bulabilirsiniz.