BİRLİĞİN AMAÇLARI

 

Birlik Tüzüğünde Birlik amaçları şu şekilde sıralanmıştır. 

 1. Niğde İl’inde el dokuma halıcılığı ve diğer el sanatlarını yaşatmak, geliştirmek  ve yaymak,
 2. El Dokuma halıcılığı ve diğer geleneksel el sanatları alanlarında çalışanlara maddi katkı sağlamak,
 3. Halıcılık, el sanatları alanlarında istihdam sağlamak, arttırmak , işsizliğin azalmasına destek olacak faaliyetler yürütmek,
 4. Başta kadınlar, gençler, sakatlar gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine halıcılık ve diğer el sanatları alanlarında istihdam ve gelir sağlayacak faaliyetler yürütmek, projeler üretmek,
 5. Halıcılık ve el sanatları konusunda sağladığı istihdam ile çalışanları ve kurs alanları tüketicilikten üretici konumuna getirmek,üretime destek vermek,ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesini sağlamak,
 6. İlimize ait geleneksel sanatların yaşatılması, korunması ve tanıtımı alanında çalışmalar yapmak,
 7. Yurt içi ve yurt dışında el dokuma halıcılığımızın ,geleneksel el sanatlarımızın tanıtım ve , reklamını yapmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, amaçlar doğrultusunda ortak faaliyetler yürütmek, fuar, sergi, konferans, toplantı, seminer, yarışma vb. faaliyetleri düzenlemek veya aynı amaçla düzenlenen bu etkinliklere katılmak,
 8. Niğde İlinde halıcılık ve el sanatları alanlarında diğer kurum, kuruluş ve kişilerle sistemli bir çalışmanın yürütmesini sağlamak, işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak veya ortaklıklara katılmak,
 9. Halıcılık, el sanatları, geleneksel sanatların korunmasında, geliştirilmesine katkı sağlamak ve yaymak amacı ile mesleki eğitim konusunda gerekli faaliyetleri yürütmek, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 10. Başta halıcılık ve  el sanatları olmak üzere  üretime ve istihdama katkı sağlayacak diğer alanlarda desen çizimi, tasarımı, boya ve diğer  üretim için alt yapıyı hazırlayacak, destek verecek  projeler uygulamak,devam eden proje ve çalışmalara katılmak,destek olmak, diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
 11. Özellikle geçim kaynaklarının sınırlı ,eğitim ,istihdam ve gelişmişlik oranlarının çok düşük olduğu yerleşim birimlerinde Birlik amaçları doğrultusunda atölyeler ve birimler açmak,
 12. Amaçların gerçekleşmesi için her türlü bina, tesis, araç, gereç, malzeme vb. almak, kiralamak veya yapmak,

 

Birlik Üyeleri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda görev ve yetkileri Birliğe devreder. Amaçlara ulaşmak için her Birlik üyesi kendi yetki ve görev alanı içerinde Birlik faaliyetlerine gerekli bütün katkıyı sağlar ve hizmetleri yürütür,çalışmalara destek verir,faaliyetler için gerekli alt yapıyı ve ortamı hazırlar.Birlik, tüzükte kendisine devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikteki hizmetlere ilişkin olarak mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.