Birlik Tüzüğü      Tıklayınız. 

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu   Tıklayınız